Pořádám besedy a semináře na téma:

1)      Sebepoznání základ růstu, 7 tipů, jak poznat sám sebe, životní role, životní hodnoty, poznání vlastních vzorců.

2)      Kolo rovnováhy, zvědomení spokojenosti v jednotlivých oblastech života, stanovení cílů a cesta k jejich splnění.

3)      Jak nás ovlivňují naši „sabotéři“, jak povolat „mudrce“ na pomoc. Jaké druhy vzorců „sabotérů“ si sebou neseme z dětství, jak nás ovlivňují a jak s nimi pracovat, aby nám nebránili ve spokojenosti.

Doba trvání cca 2,5 hodiny. Součástí: pracovní listy, na kterých můžete pracovat i doma, spolutvorba, zapojení, diskuze.

Minimální počet osob: 5

Maximální počet osob: 15

Cena: 864,-Kč/osoba